Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Artrox® på recept

Svar: Patienten/kunden får möjligheten till en större och billigare förpackning

Glukosamin omfattas sedan 2010 inte längre av läkemedelsförmånen. De nationella riktlinjerna rekommenderar heller inte förskrivning av glukosamin inom sjukvården.

För den patient som önskar Artrox kan det dock vara av ekonomisk betydelse och hjälp att få Artrox på recept (Rx);  Vanligen blir det billigare för patienten jämfört med att handla receptfritt (OTC).

Nedan räkneexempel utgår från rekommenderade AUP-priser

Artrox 625 mg, 60 tabletter, OTC: 129 kr. Pris per tablett: 129/60= 2,15 kr
Artrox 625 mg, 180 tabletter, Rx:  304 kr. Pris per tablett: 304/180= 1,69 kr

Tre förpackningar á 60 tabletter , d v s motsvarande mängd för en förpackning om 180 tabletter:
3 x 129 kr= 387 kr

Prisskillnad: 387 kr (3x 60 tabletter, OTC) – 304 kr (1x 180 tabletter, Rx)= 83 kr

Observera:

  • Det faktiska priset på apotek kan skilja sig från rekommenderat försäljningspris vilket kan påverka utfallet av beräkningen ovan.
  • En eventuell kostnad för receptet avgör den möjliga ekonomiska fördelen för patienten.
  • Då glukosamin inte är subventionerat av läkemedelsförmånen
    - belastas inte landstingskostanderna för läkemedel
    - gäller inte högkostnadsskyddet för patienten/kunden

Granskad:

2018-07-18
Billigare med Artrox på recept

Glukosamin är utanför läkemedelsförmånen. Dock kan det fortfarande bli billigare för patienten att få Artrox på recept.