Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

För apoteks - och vårdpersonal

Hur hjälper du kunden med artros?

Stela, ömmande eller värkande leder beror ofta på artros, en av våra vanligaste folksjukdomar. Artros är mer än 10 gånger vanligare än reumatoid artrit och den största orsaken till ledsmärta hos personer över 50 år. Sjukdomen är kronisk, men symtomen kan lindras.

Behandlingstrappa enligt Nationella riktlinjer (artros), SoS 2018

1. Grundbehandling (vid alla besvär.): Information, utbildning, träning, viktnedgång, egenbehandling m.m.
2. Tilläggsbehandling (vid otillräcklig symtomlindring av grundbehandling): Läkemedel, hjälpmedel,TENS m.m. Vid otillräcklig symtomlindring av grundbehandling
3. Kirurgisk behandling (vid svåra besvär.): Operation.

Den viktiga grundbehandlingen

”Både konditionsträning och dynamisk styrketräning leder till minskad smärta och förbättrad funktion.” FYSS 2018

”…en optimerad ledbelastning genom viktreduktion och träning kan bromsa sjukdomen. Fokus vid behandling av artros är dock främst att minska smärtan och förbättra funktionen.” SoS 2018
 

Kunden som önskar Artrox®

Glukosamin omfattas sedan 2010 inte längre av läkemedelsförmånen. De nationella riktlinjerna rekommenderar heller inte förskrivning av glukosamin inom sjukvården. För den patient som önskar Artrox kan det dock vara av ekonomisk betydelse och hjälp att få Artrox på recept; Det kan bli litet billigare för patienten jämfört med att handla receptfritt.

 

Artrox®

  • Startdosen är 1 tablett 2 gr per dag
  • Att symtomlindring kan väntas inom 4 veckor. Då kan dosen sänkas till 1 tablett per dag.
  • Person som är under 18 år, gravid, ammande eller överkänslig mot skaldjur ska INTE använda Artrox. Personer med har diabetes, försämrad njureller leverfunktion, förhöjda blodfetter eller astma och/eller använder warfarin eller tetracyklin bör rådgöra med läkare innan behandling med Artrox.