Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hur fungerar Artrox?

Artrox® behandling av artros

Artrox är Sveriges första läkemedel baserat på glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart).

Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns bland annat i ledvätska och brosk. Studier tyder på att glukosamin kan stimulera broskets ämnesomsättning och därmed hämma den nedbrytning av ledbrosk som förekommer vid artros. Glukosamin har under många år använts i Europa som kosttillskott av hundratusentals patienter med ledbesvär.

Har du artros med stela och värkande leder kan Artrox dämpa symtomen. En aktiv livsstil har också visat sig öka hållfastheten i ledbrosket, minska smärtan och öka funktionen i lederna. Om du kombinerar Artrox med lättare träning kan behandlingsresultatet bli bättre. Här på Artrox.se kan du beställa anpassade träningsprogram för olika leder som kan drabbas av artros.

 

Artrox säkerhetsprofil

Den kliniska säkerhetsdokumentationen baseras på cirka 2000 patienter i åldrarna 18–85 år som behandlats under 4–12 veckor för framför allt knäledsartros samt en långtidsuppföljning över tre år. De vanligaste rapporterade biverkningarna med glukosamin är huvudvärk, trötthet, illamående, buksmärtor, symtom från övre magtarmkanalen, diarré och förstoppning.

 

Dosering

Startdos: 1 tablett 2 gånger dagligen. Klinisk effekt ses vanligen inom 4 veckor efter behandlingsstart. När symtomlindring uppnåtts kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen. För ytterligare information läs bipacksedeln före användande

Granskad:

2012-12-18
Länkar om Artrox

Läs mer om Artrox

Produktfakta »

Beställ material