Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Om Artrox®

Artrox – symtomlindring av mild till måttlig artros

Artrox är Sveriges första läkemedel baserat på glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns bland annat i ledvätska och brosk.

Studier tyder på att glukosamin kan stimulera broskets ämnesomsättning och därmed hämma den nedbrytning av ledbrosk som förekommer vid artros. Glukosamin har under många år använts i Europa som kosttillskott av hundratusentals patienter med ledbesvär.

Har du en lätt till måttlig artros med stela och värkande leder kan Artrox dämpa symtomen. En aktiv livsstil har också visat sig öka hållfastheten i ledbrosket, minska smärtan och öka funktionen i lederna. Om du kombinerar Artrox med lättare träning kan behandlingsresultatet bli bättre.

Via Artrox.se kan du beställa anpassade träningsprogram för olika leder som kan drabbas av artros.

Artrox säkerhetsprofil

Den kliniska säkerhetsdokumentationen baseras på cirka 2000 patienter i åldrarna 18–85 år som behandlats under 4–12 veckor för framför allt knäledsartros samt en långtidsuppföljning över tre år. De vanligaste rapporterade biverkningarna med glukosamin är huvudvärk, trötthet, illamående, buksmärtor, symtom från övre magtarmkanalen, diarré och förstoppning.

Ytterligare information rörande biverkningar finner du i bipacksedeln. Läs den innan du påbörjar behandling med Artrox.

Dosering

Startdos: 1 tablett 2 gånger dagligen. Klinisk effekt ses vanligen inom 4 veckor efter behandlingsstart. När symtomlindring uppnåtts kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen. Har symtomen försämrats, eller inte blivit bättre, inom en månad efter behandlingsstart med Artrox måste du kontakta läkare för vidare hjälp med dina besvär.

Innan du tar Artrox

Ta inte Artrox

  • om Du är allergisk (överkänslig ) mot glukosamin eller något av övriga innehållsämnen i Artrox.
  • om Du är allergisk (överkänslig) mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

Det finns ytterligare tillstånd då man ska vara särskilt försiktig med Artrox. Om detta och mer finner du i bipacksedeln vilken du ska ta del av innan du påbörjar behandling med Artrox.

Granskad:

2018-07-18
Länkar om Artrox

Läs mer om Artrox

Produktfakta »