Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Om symtom vid artros

Självtest

6 vanliga symtom vid artros.
Stämmer de in på dina besvär?

Oavsett hur du svarar på följande frågor så rekommenderar vi dig att uppsöka primärvården med dina besvär för att få diagnos och behandling. Dessa frågor är inte avsedda att ge underlag för en diagnos, utan för att visa på de symtom som vanligen förekommer vid artros.

Sätt kryss i de rutor som stämmer in på dig. Skriv ut denna checklista och ta med som diskussionsunderlag vid nästa besök hos din läkare.

Fyll i din e-post

 

Resultat självtest

Om de uppräknade symtomen i testet:

Samtliga symtom som räknas upp i testet är typiska vid artros men några är mer talande än andra; Vid speciellt knäartros har man funnit att följande symtom är mycket signifikativa:

  • ledsmärta under de flesta dagarna den senaste månaden
  • knastrande ljud från leden vid aktiv rörelse
  • morgonstehet i färre än 30 minuter
  • samt ålder över 38 år

Diskutera dina symtom med din läkare så att denne kan ställa en diagnos.

Vad är artros (ledsvikt)?

En vanlig förklaring till ledsvikt det vill säga sviktande ledbroskfunktion, eller artros, är att lederna har belastats alltför tungt alltför länge. Men ledsvikt är en mer komplicerad sjukdom än så och flera faktorer spelar in. Ledsvikt är dessutom den vanligaste kroniska sjukdomen i Sverige.

Ledsvikt kan uppstå spontant (primär artros) eller som följd av en tidigare skada (sekundär artros). I första hand drabbas viktbärande leder som höfter och knän, men även fingrar, fötter, axlar och ryggrad kan drabbas. De första tecknen på sjukdom är smärta och stelhet, framför allt på morgonen. Besvären upplevs ofta när man vill "komma igång" efter att man suttit stilla en stund. Symtomen brukar lätta vid måttlig rörelse och bli värre vid belastning. Men ledbroskets nedbrytning är en långsam process och när värken väl ger sig tillkänna har sjukdomen redan utvecklats i tysthet under många år. Sjukdomen är kronisk, men symtomen kan lindras.

Lindra smärtan och stelheten

Den grundläggande mekanismen bakom sjukdomen är fortfarande okänd. I dag inriktas behandlingen på att lindra smärta och stelhet och att behålla rörligheten.

Behandlingen brukar delas in i tre steg där information och träning en mycket viktig del.

De tre stegen är

  1. Grundbehandling (vid alla besvär.): Information, utbildning, träning, viktnedgång, egenbehandling m.m.
  2. Tilläggsbehandling (vid otillräcklig symtomlindring av grundbehandling): Läkemedel, hjälpmedel,TENS m.m. Vid otillräcklig symtomlindring av grundbehandling
  3. Kirurgisk behandling (vid svåra besvär.): Operation.

Glukosamin är ett kroppseget ämne som finns naturligt i brosk och senor. Det bildas av socker och aminosyror. Det går också att tillföra utifrån - i tablettform. Glukosamin lindrar smärta och stelhet.

Artrox är ett läkemedel som kan köpas receptfritt på apotek. Läs bipacksedeln innan användande.

Artrox® (glukosamin) filmdragerade tabletter (625 mg) för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox® är receptfritt i de mindre förpackningarna om 60 tabletter (plastburk eller blister). Artrox® ska inte användas av skaldjursallergiker, gravida, ammande kvinnor och personer under 18 år. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom en månad. För mer information, se www.fass.se. Produktresumén är uppdaterad 2010-07-05.
ART 20130514PSE05

Beställ material

Vill du veta mer om artros och Artrox?

Vad kan jag göra själv?

Tips på övningar som är effektiva vid artros.

Lindra smärtan och stelheten

En vanlig förklaring til ledsvikt, eller artros, är att lederna har belastats alltför tungt alltför länge. Men artros är en mer komplicerad sjukdom än så och flera faktorer spelar in. Ledsvikt är dessutom den vanligaste kroniska sjukdomen i Sverige.