Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Om symtom vid artros

Självtest

6 vanliga symtom vid artros.
Stämmer de in på dina besvär?

Oavsett hur du svarar på följande frågor så rekommenderar vi dig att uppsöka primärvården med dina besvär för att få diagnos och behandling. Dessa frågor är inte avsedda att ge underlag för en diagnos, utan för att visa på de symtom som vanligen förekommer vid artros.

Sätt kryss i de rutor som stämmer in på dig. Skriv ut denna checklista och ta med som diskussionsunderlag vid nästa besök hos din läkare.

Beställ material

Vill du veta mer om artros och Artrox?

Vad kan jag göra själv?

Tips på övningar som är effektiva vid artros.

Lindra smärtan och stelheten

En vanlig förklaring till ledsvikt, eller artros, är att lederna har belastats alltför tungt alltför länge. Men artros är en mer komplicerad sjukdom än så och flera faktorer spelar in. Ledsvikt är dessutom den vanligaste kroniska sjukdomen i Sverige.