Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vad kan jag göra själv

Ledsvikt (artros) är vanligare än högt blodtryck, diabetes och hjärtbesvär hos äldre. Artros drabbar främst äldre och är ovanligt innan 50 års ålder.


Det finns vetenskapliga studier om betydelsen av fysisk aktivitet vid ledsvikt, framför allt knäartros hos äldre. Där handlar det främst om att stärka benets och lårens muskulatur. Muskler hjälper till att stödja och stabilisera leden. Vid höftartros gäller det att så långt möjligt bevara rörligheten.

Sjukgymnastik ingår ofta i behandlingen av artros. Sjukgymnasten tar tillsammans med den drabbade fram ett lämpligt program. Hur det utformas beror givetvis på vilken typ av artros det är och personliga förutsättningar.

Några typer av motion passar personer med artros särskilt bra:

  • Styrketräning är bra vid knäartros. Det hjälper till att bygga upp stödjande muskler runt leden. Svag muskulatur är i sig en riskfaktor för ledsvikt.
  • Stavgång har blivit populärt. Det ger mindre belastning på fötter, knän och höfter än "vanlig" gång. Det är även bra mot besvär i nacke och rygg.
  • Cykling ger effektiv konditionsträning och man använder stora muskelgrupper i benen utan att belastningen för den skull är hög.
  • Simning innebär liten belastning på lederna. Det är också lätt att ta ut rörelserna ordentligt.

Det är viktigt att motionen är regelbunden. Den träningsform du väljer ska även kännas så tilltalande att det inte känns som en plikt. Annars kan träningsaktiviteterna rätt snart rinna ut i sanden.

Endorfinerna får fart

Vissa kan vara rädda för att röra på sig i tron att det förvärrar deras tillstånd. Rädslan kan i sig bli ett hot mot framgångsrik behandling. Men att det gör ont i början är naturligt, det kan ta någon vecka innan smärtlindringen sätter in. Att motion kan lindra smärta beror på att den sätter fart på endorfinerna, kroppens eget "morfin" - detsamma som kvillrar i kroppen vid förälskelse.

Det är vanligt att behöva ta smärtstillande medicin under någon vecka då man börjar träna. Det får göra ont i samband med träning men smärtan får inte öka från dag till dag. Då har man överbelastat leden.

Har du väl kommit igång ökar även möjligheterna att förebygga fortsatt skadliga förändringar i brosk och leder. Ett fysiskt aktiv liv minskar dessutom riskerna för andra sjukdomar som diabetes och hjärtproblem.

Granskad:

2018-07-18
HL - Träningsprogrammen finns för dessa leder:

Träningsprogram

Träningsprogrammen finns för dessa leder:

Nacke

Axel

Rygg

Hand

Höft

Knä

Fot

Hur fungerar Artrox®?

Artrox för symtomlindring vid lätt till måttlig artros

Artrox är Sveriges första läkemedel baserat på glukosamin för behandling av mild till måttlig artros.

Glukosamin är ett kroppseget ämne som exogent tillfört i djurförsök, hämmar nedbrytningen av brosket genom en ökad proteoglukansyntes.