Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vilka drabbas?

Allt vanligare

Ledsvikt/artros är framför allt de äldres sjukdom. I Sverige är i dag omkring 20 procent av befolkningen 65 år eller äldre. År 2020 beräknas det vara 25 procent. Det är rimligt att anta att även förekomsten av ledvärk kommer att öka i samma utsträckning eftersom det ännu inte finns någon bot.

Ledsvikt/artros är, som många andra sjukdomar, ojämnt fördelad i samhället. Vissa grupper är mer utsatta än andra. Sjukdomar i skelett och rörelseorganen med svåra besvär är sex gånger vanligare bland kvinnor med fysiskt ansträngande arbete än bland högre tjänstemän i åldrarna 45 till 64 år.

Två av tre patienter med ledsvikt är kvinnor. Sjukdomar i skelett och rörelseorganen ligger bakom hälften av alla nybeviljade sjukersättningar bland kvinnor och drygt var tredje bland män. Den svenska arbetskraften omfattar runt 4 miljoner personer i åldrarna 16 till 64 år. En rapport från LO ”Ohälsans trappa” från 2001 visar bland annat att:

  • 1 640 000 personer uppger sig ha värk i skuldror, nacke eller axlar
  • 1 425 000 uppger att de har värk i rygg, höfter eller ischias
  • 1 180 000 uppger att de har värk i händer, armbågar eller knän
  • 490 000 uppger sig ha ”värk överallt” (de svarat ja på samtliga frågor)

Värk blir vanligare med åldern men kan också sätta in tidigt i livet, enligt rapporten. Av drygt 700 000 personer under 30 år uppgav var tredje att de hade värk i skuldror, nacke eller axlar, nästan lika många hade ont i ryggen och var femte värk i händer, armbågar eller knän.

Artros kan vara ärftligt och är en ganska vanlig åkomma som drabbar kvinnor oftare än män. Hårt fysiskt arbete, övervikt, viss elitidrott, muskelsvaghet eller ledskada kan leda till att ledbrosket successivt bryts ner. Symtomen kommer sällan innan du fyllt 50 år men yngre personer med ledskador kan också drabbas. Uppskattningsvis har idag var åttonde person mellan 18–84 år så ont av sin artros att det påverkar deras vardagsliv.

Granskad:

2018-07-18
Beställ material